คณะครูและบุคลากร


คณะครูและบุคลากรที่ CHIJ ทุกท่านมีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ประสบการณ์สอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นสิ่งสำคัญในการอุทิศตนเพื่อความมุ่งมั่น ความสำเร็จ และการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียน


school director

Sr. Jane Sinprayoon

School Director
school principal

Mrs. Rachnida Arora

School Principal
admin

Mrs. Suchada Sarasophon

Administrative Assistant and Registrar
teacher

Mrs. Isabeli Santichotinant

Accounting Teacher
teacher

Ms. Liu Xiaoning

Chinese Teacher
teacher

Ms. Maria Teresa Nada

Computer Teacher
teacher

Mr. Kenneth Zaide

Computer / Mathematics Teacher
teacher

Ms. Phuree Pongchaloem

English Teacher
teacher

Mrs. Ruth Mae A. Ombid

English Teacher
teacher

Ms. Intira Somking

English Teacher