คณะครูและบุคลากร


คณะครูและบุคลากรที่ CHIJ ทุกท่านมีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ประสบการณ์สอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นสิ่งสำคัญในการอุทิศตนเพื่อความมุ่งมั่น ความสำเร็จ และการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียน


Sr. Jane Sinprayoon

School Director

Mrs. Rachnida Arora

School Principal

Mrs. Suchada Sarasophon

Administrative Assistant and Registrar

Sr. Maria Korbnithiwattana

School Librarian

Mrs. Narisa Kangulab

Business Studies Teacher

Mrs. Diana Rose De Vera

English Teacher

Mrs. Beena Hora

English Teacher

Mrs. Isabeli Santichotinant

Accounting Teacher

Ms. Liu Xiaoning

Chinese Teacher

Ms. Maria Teresa Nada

Computer Teacher

Mr. Kenneth Zaide

Computer / Mathematics Teacher

Mr. Marvin Luyahan

Accounting Teacher

Ms. Jamella P. Buynay

English Teacher

Ms. Phuree Pongchaloem

English Teacher