News

popup image

Press

Gallery

Directions Map

map image

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพมีมากมายให้เลือกในปัจจุบัน แต่ทำไมคุณถึงควรเลือกโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา? เพราะที่นี่ เราคือโรงเรียนสายอาชีพเอกชนหญิงล้วนประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าทุกการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการบริหาร คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะได้รับการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้จริง และที่สำคัญทุกวิชาจะถูกสอนในรูปแบบของภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนอินเตอร์เลยทีเดียว เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบจากที่นี่พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ โลกของการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาของเราเป็นโรงเรียนคอนแวนต์ (หญิงล้วน) สายอาชีพแบบอินเตอร์ได้มีการก่อตั้งมากว่า 50 ปี ไม่เพียงแต่ระยะเวลายาวนานของการก่อตั้ง หลักสูตรการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอันเข้มข้น และ บรรดาศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอินเตอร์พระกุมารเยซูวิทยา ที่ได้ไปทำงานกับบริษัทชั้นนำนั้น มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ และมีความคล่องแคล่วในด้านภาษาอังกฤษเพราะ นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนให้เข้าร่วมการทำแบบทดสอบอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล เช่น IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จของหลักสูตรเราอีกเช่นกัน

มากไปกว่าหลักสูตรการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อสอบสนองต่อโลกธุจกิจสมัยใหม่ เรายังมีการมุ่งเน้นด้านจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า เมื่อจบการศึกษาจากที่ โรงเรียนอินเตอร์พระกุมารเยซูวิทยาของเราไป คุณจะได้ไปพร้อมกันทั้งความรู้และจริยธรรม สังคมอันดีงาม ที่เป็นสิ่งที่มีความต้องการเป็นอย่างสูงในสังคมธุริกิจทั้งในและต่างประเทศ

การเลือกโรงเรียนในกรุงเทพแน่นอนว่าความสะดวกต่อการเดินทางย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาของเราตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101 ทำให้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนตัว หรือ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกสบาย เพราะห่างจากสถานทีรถไฟฟ้าปุณณวิถีเพียง 5 นาที สำหรับนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลหรือต่างจังหวัด ทางโรงเรียนก็ยังสามารถจัดที่พักให้ได้อีกด้วย

ในโลกสังคมธุรกิจสมัยใหม่ในตอนนี้ เนื้อหาความรู้ทางด้านธุรกิจที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและคู่ควร เพราะฉะนั้นโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา คือตัวเลือกของโรงเรียนสายอาชีพเอกชนหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่คู่ควรสำหรับลูกหลานของคุณอย่างแน่นอน