• 1. โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนประเภทใด?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

 • 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นอย่างไร?
 • หลักสูตรของโรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาธุรกิจและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกวิชาจะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 • 3. ฉันสามารถเดินทางไปโรงเรียนพระกุมารเยซูโดยรถไฟฟ้าได้หรือไม่?
 • นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถไฟฟ้า (สถานีปุณณวิถี ทางออกที่ 1)

 • 4. โรงเรียนเปิดทำการในเวลาใด?
 • การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:35 – 14:00 และออฟฟิศจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 7:30 – 16:30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • 5. โรงเรียนเปิดสอนวิชาใดบ้าง?
 • โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูวิชาที่เปิดสอน เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปี

 • 6. ฉันจะได้วุฒิการศึกษาใดหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา?
 • นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการจากทางโรงเรียน

 • 7. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากี่ปี?
 • นักเรียนต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีในการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิยา และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3

 • 8. หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ฉันมีทางเลือกใดบ้าง?
 • นักเรียนสามารถสมัครงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา หรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

 • 9. หากฉันต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฉันจะสามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายได้อย่างไร?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูมีการจัดคอร์สเรียนเฉพาะกิจสำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเท่านั้น

 • 10. ฉันสามารถสมัครเรียนได้อย่างไร?
 • ผู้สมัครสามารถไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนและกดปุ่ม “การสมัคร” เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือซื้อใบสมัครได้จากโรงเรียนโดยตรง

 • 11. ฉันสามารถสอบเข้าได้เมื่อไหร่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูได้แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่งในเดือนธันวาคม และรอบที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ โปรดเช็คปฏิทินบนเว็บไซต์โรงเรียนสำหรับวันที่จัดสอบ หรือติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 • 12. ฉันสามารถสมัครเรียนหลังวันประกาศผลสอบได้หรือไม่?
 • ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้โดยติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษ

 • 13. ฉันควรเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าอย่างไร?
 • เราจะทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยแบ่งออกเป็น ทักษะการฟัง การอ่านไวยกรณ์ และการเขียน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (โจทย์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ) ด้วย

 • 14. ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?
 • กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะ

 • 15. โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาสามารถจัดหาหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลหรือมาจากต่างจังหวัดได้

 • 16. มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนหรือไม่?
 • มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนจำนวนมาก

 • 17. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยามีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

 • 18. ฉันสามารถเรียนพิเศษที่โรงเรียนได้หรือไม่?
 • ถ้านักเรียนต้องการ โรงเรียนพระกุมารเยซูมีการจัดคลาสเรียนพิเศษสำหรับวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน