• 1. โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนประเภทใด?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

 • 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นอย่างไร?
 • หลักสูตรของโรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาธุรกิจและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นวิชาภาษาไทย

 • 3. MOU และ Dual Certificate Program คืออะไร
 • ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 CHIJ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียน และใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาควบคู่กัน

 • 4. ฉันต้องไปเรียนที่โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาหรือเปล่า?
 • ไม่ต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาในวันเรียนปกติ

 • 5. ฉันต้องเรียนก.ศ.น.ในวันอาทิตย์หรือไม่?
 • ไม่ต้องเรียน ก.ศ.น.ในวันอาทิตย์

 • 6. ฉันจะได้วุฒิการศึกษาใดหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา?
 • นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการจากทางโรงเรียน และใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาควบคู่กัน

 • 7. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากี่ปี?
 • นักเรียนต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีในการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิยา และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3

 • 8. โรงเรียนเปิดสอนวิชาใดบ้าง?
 • โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูวิชาที่เปิดสอน เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปียกเว้นวิชาภาษาไทย

 • 9. ฉันสามารถเดินทางไปโรงเรียนพระกุมารเยซูโดยรถไฟฟ้าได้หรือไม่?
 • นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถไฟฟ้า (สถานีปุณณวิถี ทางออกที่ 1)

 • 10. โรงเรียนเปิดทำการในเวลาใด?
 • การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:35 – 15:30 และออฟฟิศจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 7:30 – 16:30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • 11. หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ฉันมีทางเลือกใดบ้าง?
 • นักเรียนสามารถสมัครงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา หรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

 • 12. ฉันสามารถสมัครเรียนได้อย่างไร?
 • ผู้สมัครสามารถไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนและกดปุ่ม “การสมัคร” เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือซื้อใบสมัครได้จากโรงเรียนโดยตรง

 • 13. ฉันสามารถสอบเข้าได้เมื่อไหร่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูได้แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่งในเดือนธันวาคม และรอบที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ โปรดเช็คปฏิทินบนเว็บไซต์โรงเรียนสำหรับวันที่จัดสอบ หรือติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 • 14. ฉันสามารถสมัครเรียนหลังวันประกาศผลสอบได้หรือไม่?
 • ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้โดยติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษ

 • 15. ฉันควรเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าอย่างไร?
 • เราจะทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยแบ่งออกเป็น ทักษะการฟัง การอ่านไวยกรณ์ และการเขียน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (โจทย์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ) ด้วย

 • 16. ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?
 • กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะ

 • 17. โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาสามารถจัดหาหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลหรือมาจากต่างจังหวัดได้

 • 18. มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนหรือไม่?
 • มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนจำนวนมาก

 • 19. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่?
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยามีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

 • 20. ฉันสามารถเรียนพิเศษที่โรงเรียนได้หรือไม่?
 • ถ้านักเรียนต้องการ โรงเรียนพระกุมารเยซูมีการจัดคลาสเรียนพิเศษสำหรับวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน